• M. R. Štefánika 29
    915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dopravné systémy

Dopravné systémy

Dopravu dielcov do špeciálnych strojov v exaktne stanovenej polohe, ako aj medzioperačnú dopravu medzi jednotlivými strojmi technologických liniek a komplexov zabezpečujú dopravné systémy. Ich tvorba zahrňuje široký sortiment univerzálnych dopravníkov. použiteľných v rozličných zariadeniach, ako aj špeciálnych jednoúčelových dopravníkov vyvíjaných a vyrábaných pre špecializovaný sortiment zariadení.
Prezrite si našu prácu

Galéria výrobkov

Kontaktujte nás

Potrebujete súčiastku, komponent alebo stroj na mieru?
×